Este profesor universitar doctor la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

Este absolvent al Facultăţii de Istorie şi Filosofie, secţia Pedagogie – Limba şi literatura română, Specializarea Pedagogie – Limba şi literatura română din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Este doctor în psihologie din 2004 la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Babeş-Bolyai” – Cluj-Napoca. 

În perioada studiilor aprofundate a obţinut prin concurs o Bursă Tempus la Universitatea din Bologna – Italia, (februarie-iulie 1998), iar în perioda studiilor de doctorat a obţinut prin concurs o Bursă Guvernamentală la aceeaşi Universitate din Italia (martie-iulie 2003). Predă disciplinale: psihologia educaţiei, pedagogie, psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor, educaţie incluzivă. 

 

 

A participat la peste 100 conferinţe, congrese, simpozioane naţionale, internaţionale, a fost invitat la susţinerea de lucrări ştiinţifice la universităţi de prestigiu: Università degli studi di Bologna (Italia) în 2000, 2008, 2010, 2012, 2013, University of California Los Angeles (SUA) în 2002, Universitat de Illes Balears (Spania) în 2005, 2010, 2012, 2013, Universidad de Leon (Spania) în 2008, Università degli studi di Bergamo (Italia) în 2008, Università degli studi di Sassari (Italia) 2003, 2014, University of Birmingham (Marea Britanie) în 2009, 2011, College of Humanities and Economics in Sieradz (Polonia) în 2011, Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brazilia) în 2011.

Este autor a peste 90 articole, lucrări ştiinţifice şi studii în: reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute cotate ISI sau indexate în baza de date internaţionale specifice domeniului, reviste de specialitate de circulaţie internaţională, reviste de circulaţie naţională recunoscute C.N.C.S.I.S. şi reviste de specialitate de circulaţie naţională.

A publicat 3 volume ca unic autor, 3 traduceri şi capitole în 8 volume colective, toate apărute în edituri recunoscute CNCSIS. A coordonat 5 volume colective.