Cărți și traduceri

Cărţi – autor unic

• Mara Daniel, Dezvoltare curriculară, Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, (160 pg.), ISBN 978-973-739-90-5, 2009.
• Mara Daniel, Strategii didactice în educaţia incluzivă, ediţia a II-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, (228 pg.), ISBN 973-30-1913-5, 2009.
• Mara Daniel, Educaţie pentru educaţie, Editura Alma Mater, Sibiu, (235 pg.), ISBN 973-632-273-4, 2006.

Cărţi publicate în calitate de coautor

• Pavelescu Lucia-Marilena, Mara Daniel, (coord.), Buletin – Conferinţa internaţională de închidere a Proiectului POSDRU/87/1.3/S/52150: „Formarea profesorilor – mentori din învăţământul gimnazial, Sibiu, 10-11 februarie 2012, Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, (194 pg.), ISBN 978-606-12-0284-3, 2012.
• Creţu Daniela, Nicu Adriana, Mara Daniel, Pedagogie: formarea iniţială a profesorilor, Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, (281 pg.), ISBN 973-739-178-0, 2005, (capitolele:1, 5, 6, 8, 13, 15, 19, 22).
• Lăscuş Voicu, Mara, Daniel, Crişan Laura, Moldovan Dumitru, Dezvoltarea somatică şi psihică a copilului instituţionalizat, Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, (172 pg.), ISBN 973-651-796-9, 2004.

Capitole în volume colective

• Volum colectiv, Mara Daniel, Procesul de învăţare la adulţi în volumul colectiv Tendinţe actuale în didactica specialităţii (coord. Mara Elena Lucia), Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, (208 pg.), ISBN 978-606-12-0575-2, 2013.
• Volum colectiv, Mara Daniel, Elemente de psihoigienă şcolară în volumul colectiv After School şi şcoala altfel. De la obiective la realizare. Teorie şi practică, (coord. Chişiu Carmen Maria), Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, (165 pg.), ISBN 978-606-12-0426-7, 2012.
• Volum colectiv, Mara Daniel, Educaţia incluzivă-dimensiuni teoretice şi practice în volumul colectiv Educaţia incluzivă: abordări psihopedagogice, (coord. Mara, Daniel), Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, (286 pg.), ISBN 978-606-12-0233-1, 2011.
• Volum colectiv, Mara Daniel, Învăţarea mediată. abordări teoretice şi practice în volumul colectiv Problematica învăţare-evaluare: abordări, studii, cercetări, (coord. Popescu, Rodica), Editura Psihomedia, Sibiu, (288 pg.), ISBN 978-973-1753-93-5, 2009.
• Volum colectiv, Mara, Daniel, Nu, violenţei!, Editura Bibliotecii Judeţene Astra, Sibiu, (126 pg.), ISBN 978-973-0-06328-8, 2009.
• Volum colectiv, Mara, Daniel, Orientări teoretice şi practice în educaţia incluzivă, Editura Bibliotecii Judeţene Astra, Sibiu, (118 pg.), ISBN 978-973-0-05688-4, 2008.
• Volum colectiv, Mara Daniel, O şcoală prietenoasă, deschisă tuturor. Educaţie încluzivă pentru grupuri dezavantajate, Editura Etape, Sibiu, (130 pg.), ISBN 973-8401-10-0, 2007.
• Volum colectiv, Mara Daniel, Profilul psihologic al alegătorului român în perioada democraţiei parlamentare 1919-1937. Consideraţii în volumul Cultură politică şi comportament electoral în România în perioada democraţiei parlamentare 1866-1937-între specificul naţional şi modelele europene, Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, ISBN (10) 973-739-320-1, (13) 978-973-739-320-3, pp. 301-317, 319 pg., 2006.

Volume coordonate

• Mara Daniel, (coord.), Rolul parteneriatului în educaţia incluzivă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, (243 pg.), ISBN 978-973-30-3774-3, 2014.
• Mara Daniel, (coord.), Educaţia incluzivă: abordări psihopedagogice, Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, (286 pg.), ISBN 978-606-12-0233-1, 2011.
• Mara Daniel, (coord.), Limba şi literatura română: curriculum adaptat pentru copiii cu CES din ciclul gimnazial, Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, (255 pg.), ISBN 978-606-12-0170-9, 2011.

Traduceri

• Mara Daniel, Păvăluc Cosmina Diana, Paulo Freire: viaţa şi opera: pentru o pedagogie a dialogului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, (184 pg.),- traducere din limba italiană a cărţii Narrando Paulo Freire, per una pedagogia del dialogo de Paolo Vittoria, Carlo Delfino Editore, Sassari, 2008, ISBN 978-973-30-2725-6, 2010.
• Mara Daniel, Pedagogia familiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, (99 pg.),- traducere din limba italiană a cărţii Essere genitori oggi, de Fausto Telleri, Edizioni Martina, Bologna, 1996, ISBN 973-30-2202-0, 2003.
• Mara Daniel, O altă faţă a şcolii, Editura Psihomedia, Sibiu, (215 pg.)-traducere din limba italiană a cărţii L’altra faccia del diavolo, de Nicola Cuomo, UTET Libreria, Torino, 1995, ISBN 973-85645-3-0, 2002.