DATE PERSONALE
• Titlul academic: profesor doctor

• Adresa profesională:
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic,
Calea Dumbrăvii, Nr. 34, Sibiu, 550024,
Telefon:  004 0269-211602
Fax: 004 0269-235224

• Email: danielmara11@yahoo.com

• Web: www.danielmara.ro

• Titluri:
– licenţă (1997)
– doctorat (2004)
– titlul de profesor doctor (2013)

• Studii:
1999-2004: Studii Doctorale: Universitatea „Babeş-Bolyai” – Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Doctorat în psihologie, coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Vasile Preda (Bursă Guvernamentală: Universitatea din Bologna – Italia, în perioada: martie-iulie 2003);
1997-1998: Studii aprofundate: Universitatea „Babeş-Bolyai” – Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Educaţie integrată, (Bursă Tempus: Universitatea din Bologna – Italia, în perioada: februarie-iulie 1998);
1993-1997: Studii Superioare: Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, secţia Pedagogie – Limba şi literatura română, Specializarea Pedagogie – Limba şi literatura română;
1988-1993: Studii Liceale: Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai” – Blaj, jud. Alba;

• Diplome:
– diplomă de doctor în psihologie: Universitatea „Babeş-Bolyai” – Cluj-Napoca, conf. Ordinul Ministrului Educaţiei şiCercetării nr. 3184/07.02.2005;
– diplomă de studii aprofundate în sociopsihopedagogie: Universitatea „Babeş-Bolyai” – Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Specializarea Educaţie integrată – 1998;
– diplomă de licenţă în pedagogie şi filologie Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, secţia Pedagogie – Limba şi literatura română, Specializarea Pedagogie – Limba şi literatura română 1997;
– diplomă de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Profesorilor;
– diplomă de bacalaureat – 1993.

• Discipline predate:
– pedagogie;
– psihologia educaţiei;
– educaţie incluzivă.

• Dezvoltare profesională ca participant la cursuri/ formator/ trainer:
– 08-11.05.2014-Cursul de perfecţionare „Manager proiect” organizat de Asociaţia “Tineri pentru educaţie şi societate”.
– 17-23.03.2014-Programul de perfecţionare „Auditor în domeniul calităţii” în cadrul Proiectului POSDRU/86/1.2/S/62249 „Calitate europeană în învăţământul superior”, organizat de universitatea “Spiru Haret” în parteneriat cu Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”.
– 17-23.03.2014-Cursul de instruire şi formare în calitate în învăţământul superior în cadrul Proiectului POSDRU/86/1.2/S/62249 „Calitate europeană în învăţământul superior”, organizat de universitatea “Spiru Haret” în parteneriat cu Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”.
– 15-26 iulie 2013-Summer School of the Faculty of Economic Sciences „Lucian Blaga” University of Sibiu „The Knowledge-based Green Economy: challenges, constraints and opportunities”, 2nd edition, Sibiu: http://kbge.ulbsibiu.ro/index.php/work-programme/.
– decembrie 2012-Cursul „Formare şi perfecţionare în managementul calităţii” în cadrul Proiectului POSDRU/86/1.2/S/61878 „Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă-un demers pentru calitate”, Sibiu.
– decembrie 2012-Cursul „Formare şi perfecţionare în editarea de materiale ID/IFR” în cadrul Proiectului POSDRU/86/1.2/S/61878 „Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă-un demers pentru calitate”, Sibiu.
– decembrie 2012-Cursul „Introducere în tehnologiile ID/IFR şi conceptele de eLearning, Blended Learning, Open and Distance Learning” în cadrul Proiectului POSDRU/86/1.2/S/61878 „Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă-un demers pentru calitate”, Sibiu.
– decembrie 2012-Cursul „Formare şi perfecţionare în utilizarea platformelor ID/IFR şi a tehnologiilor TIC în planificarea, organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional” în cadrul Proiectului POSDRU/86/1.2/S/61878 „Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă-un demers pentru calitate”, Sibiu.
– 25-26 septembrie 2012-Cursul „Egalitate de şanse” în cadrul Proiectului POSDRU/86/1.2/S/58717 „Definirea calificării de psiholog şi a descriptorilor sectoriali de învăţare, în vederea adaptării programelor de master în psihologie la nevoile pieţei muncii din România”, Sibiu.
– 21-27 septembrie 2012-Programul de formare în didactica specialităţii – Discipline psihopedagogice, în cadrul Proiectului POSDRU/87/1.3/S/63709 „Calitate, Inovare, Comunicare în Sistemul de Formare Continuă a Didacticienilor Din Învăţământul Superior”, Predeal.
– 06-09 august 2012-Academia de vară cu tema „Perspective noi în didactică. De la centrarea pe elev la abordarea prin competenţe” organizată la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Alba-Iulia.
– 18 iulie 2012-Workshop-ul „Analiza SWOT a ULBS”, organizat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Păltiniş.
– 06-08 iulie 2012-„Şcoala de vară PSIGEM” organizată în cadrul Proiectului POSDRU/109/2.1/G/82279 „Psihologi pentru generaţiile de mâine”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeşte în oameni”, implementat în perioada 01.01.2012-30.06.2013, Sibiu.
– 04-15 iulie 2012-Summer School of the Faculty of Economic Sciences „Lucian Blaga” University of Sibiu „The Knowledge-based Green Economy: challenges, constraints and opportunities”, Sibiu.
– 19-21 iunie 2012-Curs de dezvoltare personală organizat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu.
– 05-06 aprilie 2012-Cursul „Program de formare în vederea utilizării platformei TIC dezvoltată în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/63951” organizat în cadrul Proiectului POSDRU/86/1.2/S/63951 „Dezvoltarea şi implementarea unui program-pilot integrat pentru creşterea accesului la învăţământul superior pentru persoane cu dizabilităţi”, implementat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu.
– 12-16 martie 2012-Cursul „Programul de formare pentru mentoratul educaţional al studenţilor cu dizabilităţi, adresat personalului didactic al universităţilor partenere (implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare), al partenerilor, precum şi personal al partenerilor sociali în educaţie” în cadrul Proiectului POSDRU/86/1.2/S/63951 „Dezvoltarea şi implementarea unui program-pilot integrat pentru creşterea accesului la învăţământul superior pentru persoane cu dizabilităţi”, Sibiu.
– 13-14 septembrie 2011-Cursul „Elaborarea cererilor de finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU )” organizat în cadrul Proiectului POSDRU 64/3.3/S/33409 „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru”, implementat de Universitatea Româno-Germană din Sibiu în parteneriat cu Asociaţia Agrom – Ro Mureş, Braşov.
– 17 iulie-07 august 2011-Cursul „Intensive Chinese Language Studies” organizat de Beijing Language and Culture University, China, Beijing – China.
– 16-17 septembrie 2010-Seminarul „Instruire pentru potenţialii beneficiari – Sprijin pentru elaborarea propunerilor de proiecte de calitate” organizat în cadrul proiectului „Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismele Intermediare în vederea implementării POSDRU”, POSDRU7/7.1/AT/3 implementat de Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Sibiu.
– 04-15 iulie 2010-„The 31st ICELP International Workshops –Europe” şi Cursul de formare IE Trainers 1 organizat de The International Center for the Enhancement of Learning Potential în colaborare cu Universitatea „Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca şi Universitatea din Antwerp, Cluj-Napoca.
– 23-24 februarie 2010-Cursul susţinut în cadrul Universităţii Europene „Drăgan” din Lugoj: „Elemente de subtilitate în comunicarea didactică modernă; transferul de la comunicarea obişnuită la comunicarea didactică”, Lugoj.
– 09-13 noiembrie 2009-Programul de formare profesională „Formator de formator”, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Sibiu, Sibiu.
– 13-14 iulie 2009-Workshop-ul „Calitate şi leadership pentru Învăţământul Superior Românesc”, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare (UEFISCSU), Bucureşti.
– 27 noiembrie-2 decembrie 2008-Cursul de formare organizat de Centro Feuerstein Integrazione e sviluppo Trieste Italia şi Casa Corpului Didactic din Sibiu „Programul de Îmbogăţire Instrumentală- nivelul II”, Sibiu.
– 30 iunie-2 iulie 2008-Cursul de formare organizat de Academia Evanghelică Transilvania în colaborare cu Fundaţia Friedrich Eberth: „Introducere practică în mediere – Curs de formare pentru mediatori”, Sibiu.
– 02 mai 2008-Workshop-ul „Managementul învăţământului pentru deficienţi de auz”, Sibiu.
– 26 martie-31 martie 2008-Cursul de formare organizat de Centro Feuerstein Integrazione e sviluppo Trieste Italia şi Universitatea “Spiru Haret” Braşov: „Il metodo Feuerstein. Ambiente Modificante e Potenziale d’apprendimento. I livello Programma di Arricchimento Strumentale Standard”, Braşov.
– 8-9 septembrie 2007-Cursul de formare „The 5th Romanian Logopedic Workshop for Cochlear Implants in Sibiu: Activităţi de educare a auzului”, Sibiu.
– 4-10 iunie 2006-Cursul de formare organizat de The International Center for the enhancement of learning potential Hadassah-Wizo-Canada Research Institute, Deitcher Center Jerusalem, Israel: „International Workshop in Structural Cognitive Modifiability”, Sibiu.
– 19-20 iulie 2004-Cursul de formare „The 2-nd Romanian Logopedic Workshop”, Sibiu.
– 29, 30 iunie-1 iulie 2004-Cursul de formare organizat de Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu-România şi Centro Feuerstein per lo sviluppo e l’intregrazione Trieste-Italia: „Il metodo Feuerstein – Ambiente Modificante e Potenziale d’apprendimento”, Sibiu.
– 9,10,11 iunie 2003-Cursul de formare organizat de Istituto Regionale Garibaldi per i Ciechi-Reggio Emilia – Italia: „Pensiero visivo di vedenti e non vedenti”, Reggio Emilia – Italia.
– 7 aprilie 2003-Cursul de formare „Il metodo Feuerstein” – Potenziare il pensiero con la mediazione educativa, Bologna – Italia.
– 7-8-9 martie 2003-Seminarul de formare „Animatori del territorio”, Ferriere (Emilia Romagna) – Italia.
– 13-15 iunie 2002-Cursul de formare organizat de Centrul Educaţia 2000+: „Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice”, Poiana Braşov.
– 18.03.2002 – 26.04.2002-Cursul de formare organizat de Centrul de pregătire în informatică-S.A.: „Formare operatori microcalculatoare compatibile IBM-PC”, Sibiu.
– 3-8 iulie 2001-Cursul de formare „Stagiul de pregătire a metodicienilor din universităţi” organizat de Consiliul Naţional pentru Pregătirea Profesorilor, Bucureşti.
– 1999-2000-Cursul de formare organizat în cadrul Proiectului Educaţia 2000+: „Managementul Proiectelor – Proiecte de Finanţare”, Sibiu.

• Asociaţii profesionale:
• ASTRA – Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj – membru fondator, 1999;
• Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice – membru, 2005;
• Asociaţia Psihologilor din România – membru, 2005;
• Universidade do Estado de Santa Catarina – Florianopolis – Brazilia – cercetător şi consultant extern al Revistei Linhas – Revista do Programa de Mestrado em Educacao e Cultura, 2005;
• Instituto per lo sviluppo e l’integrazione „Una chiave per la mente” Trieste-Italia, – membru, 2006;
• „L’emozione di conoscere e il desiderio di esistere”-Universitatea din Bologna-Italia-membru în Comitetul ştiinţific al Revistei, 2007;
• „L’emozione di conoscere e il desiderio di esistere”-Universitatea din Bologna-Italia-membru în echipa Image and Communication Managers a Revistei, 2007;
• „Annales Universitatis Apulensis” Series Paedagogica – Psychologica – Universitatea “1 Decembrie” Alba Iulia-membru în Comitetul ştiinţific al Revistei, 2009;
• „International Society for Augmentative and Alternative Communication” (ISAAC) – membru, 2010;
• Asociaţia Learn&Vision Cluj-Napoca – membru, 2011;
• Asociaţia RENINCO România – membru, 2012;
• Associazione di Promozione Sociale De@Esi Bologna-Italia – http://www.deesi.org/index.php – membru comitetul ştiinţific, 2013;
• Universidad de La Laguna Tenerife, Spania, Grupo de Investigación „Educar en la Diversidad” GIED -http://www.gied.ull.es/web/?q=node/8 -membru, 2014;