PROIECTE, GRANTURI, CONTRACTE DE CERCETARE

Director proiect CNCSIS:
Programul IDEI, Proiect de cercetare exploratorie, „Adaptarea curriculară – instrument fundamental în educaţia incluziva”, cod 471, nr. 882/ 19/01/2009; 2009-2011; 357.795,37 lei.

Manager proiect:
• Proiect POSDRU „e-Mentor:Dezvoltarea de competenţe şi abilităţi TIC şi Mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi, pentru profesori”, nr. POSDRU/157/1.3/S/140877, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeşte în oameni”, implementat în perioada 02.05.2014-02.11.2015.

Membru în echipa de cercetare şi implementare a următoarelor proiecte:
• Proiect POSDRU „e-Incluziune:Dezvoltarea şi implementarea unui program de asistenţă bazat pe tehnologii TIC, pentru creşterea accesului la învăţământul superior al persoanelor cu dizabilităţi”, nr. POSDRU/156/1.2/G/141055, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeşte în oameni”, implementat în perioada 14.05.2014-14.09.2015.
• Proiect POSDRU „Psihologi pentru generaţiile de mâine”, nr. POSDRU/109/2.1/G/82279, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeşte în oameni”, implementat în perioada 01.01.2012-30.06.2013.
• Proiect POSDRU „O nouă şansă pe piaţa muncii pentru personalul din sectorul public de apărare”, nr. POSDRU/106/5.1/G/75426., cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeşte în oameni”, implementat în perioada 01.11.2010-31.10.2011.
• Proiect POSDRU „Dezvoltarea şi implementarea unui program-pilot integrat pentru creşterea accesului la învăţământul superior pentru persoane cu dizabilităţi”, nr. POSDRU/86/1.2/S/63951, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeşte în oameni”, implementat în perioada 01.11.2010-31.12.2013.
• Proiect POSDRU „Formarea profesorilor – mentori din învăţământul gimnazial”, nr. POSDRU/87/1.3/S/52150, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeşte în oameni”, implementat în perioada 01.09.2010-29.02.2012-asistent de proiect.
• Proiect LEONARDO DA VINCI – „Play and Learning for Inclusion”, nr. LLP-Ldv/PAR/2009/RO/010;
• Proiect POSDRU „Stagiile de practică – Coordonate în dezvoltarea profesională a studenţilor”, nr. 22/2.1/G/19312, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeşte în oameni”, implementat în perioada 01.04.2009-31.07.2010-consilier în cadrul echipei de implementare;
• Proiect POSDRU „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare-formarea personalului propriu al SPO – Excelenţă în Ocupare”, nr. 43/4.2/G/14015, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeşte în oameni”, implementat în perioada 01 iulie 2009-31 decembrie 2010;
• Proiect PHARE 2005/017-553.04.02.01.01.712 „Locuri de muncă pentru şomerii de lungă durată”; Partener AJOFM SIBIU, derulat în localităţi rurale din judeţul Sibiu, 2008;
• Program de cercetare, PNCD II, PROMOESED „Program de educaţie timpurie psihomotrică la copiii de 3-6/7 ani în scopul adaptării eficiente la mediul şcolar”, nr. 91064/18.09.2007;
• Proiect CNCSIS tip AT – „Cultură politică şi comportament electoral în România în anii democraţiei parlamentare 1866-1937”, cod 25, nr. 67GR/2006;
• Proiect CEEX. Modulul III – PROCED „Promovarea cercetării ştiinţifice privind calitatea vieţii la nivelul comunităţii locale şi implicaţii asupra educaţiei”-2006-2008, nr. 158/2006;
• Proiect de cercetare – „Professionalita educative per la valorizzazione delle diferenze culturali, sociali e per il superamento degli *H”- Universita degli studi di Bologna – Italia, director de proiect: Prof. Nicola Cuomo-Universita di Bologna-Italia, 2006;
• Proiect PHARE extindere 2003/2005 – 551.01.02/21 „O şcoală prietenoasă, deschisă tuturor – educaţie incluzivă pentru grupuri dezavantajate”, 2006;
• Contractul Socrates – Grundtvig 1 225891 – CP- 1 – 2005, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, 2005; Proiect PHARE 2003/2005 RO 551.01.02/21 – „O şcoală prietenoasă, deschisă tuturor – educaţie incluzivă pentru grupuri dezavantajate”, 2005.
• Proiect PHARE 2003/2005 RO 551.01.02/21-„O şcoală prietenoasă, deschisă tuturor – educaţie incluzivă pentru grupuri dezavantajate”-membru al colectivului de cercetare şi implementare, 2005.

Cooronator programe Lifelong Learning Programme (LLP): Higher Education (ERASMUS):
• Mara Daniel, coordonator Bilateral Agreement Erasmus-Universita degli studi di Bologna – Italia. (2004-2005; 2007-2008; 2011-2013)
• Mara Daniel, coordonator Bilateral Agreement Erasmus-Universidad de Leon – Spania. (2004-2007; 2009-2013; 2013-2014)
• Mara Daniel, coordonator Bilateral Agreement Erasmus-Universitat de Illes Balears – Spania. (2004-2007; 2008-2010; 2010-2013; 2013-2014)
• Mara Daniel, coordonator Bilateral Agreement Erasmus-Universita degli studi di Sassari – Italia. (2006-2007; 2008-2013)
• Mara Daniel, coordonator Bilateral Agreement Erasmus-Via University College – Danemarca. (2008-2011)
• Mara Daniel, coordonator Bilateral Agreement Erasmus-Pädagogische Hochschule Tirol Innsbruck – Austria. (2009-2013)
• Mara Daniel, coordonator Bilateral Agreement Erasmus-University College Lillebaelt, Odense V – Denmark. (2011-2013)
• Mara Daniel, coordonator Bilateral Agreement Erasmus-Universita degli studi di Bergamo – Italia. (2011-2013)